!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trafikinformation

Trafikregler

Gårdsgata gäller inom hela området

A. BILKÖRNING

 1. Området skall i princip vara bilfritt frånsett garage- och parkeringsytor.
 2. Bilkörning till fastighet är endast tillåten vid
  • handikapp- och sjuktransporter,
  • taxitransporter, om hämtning/lämning måste ske vid entrén,
  • transport av tunga varor,
  • transport av flyttgods,
  • utryckningsfordon.
 3. Bilföraren får ej köra med högre hastighet än gångfart (7-8 km/tim).
 4. Bilförare har väjningsplikt mot gående.
 5. Avstängningsanordning får ej lyftas bort, frånsett åtgärder under snöröjning/sandning.

B. BILPARKERING, GARAGE, SKÄRMTAKSPLATSER OCH BILTVÄTT

 1. Bilparkering får endast ske på särskilt anordnade parkeringsplatser.
 2. Bil, som stannar på annan plats, får stå max 10 minuter
 3. Tomgångskörning är tillåten max 1 minut.
 4. Besöksparkeringsplatserna är i första hand avsedda för besökande.
 5. Boende bilägare bör hyra garage/skärmtaksplats eller boendeparkering till sina bilar. Uthyrning ombesörjes av vicevärden.
 6. El-kabel till motorvärmare får ej lämnas kvar i eluttag pga olycksrisker för lekande barn. Missbruk beivras.

C. CYKLAR, MOPEDER OCH MOTORCYKLAR

 1. Cykel, moped och motorcykel räknas som fordon och farten ska begränsas till gånghastighet.
 2. Förare av dessa fordon har väjningsplikt mot gående.
 3. Parkering får endast ske på särskilt anordnade parkeringsplatser eller i förråd - ej i entréer.
 4. Den som använder cykel vintertid måste själv ombesörja snöröjning av parkeringsplatsen eller nyttja cykelförråd.
 5. Cyklar som ej används vintertid bör förvaras i förråd för att inte försvåra snöröjning.

D. ÖVRIGT

 1. I entréer får endast tillfälligtvis förvaras barnvagnar, sparkstöttingar, skidor, rullbrädor, barncyklar, leksaker etc.
 2. Boende som delar entré har gemensamt ansvar för sopning och snöskottning i entréer.