!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grupper

Arbetsgrupper 2014-2015

Valberedning

Erik Fredriksson, 181 L, (sammankallande) Helen Degerfeldt 169 D, Gerd Nyström 171 D

Fritidskommitté

Gerd Nyström, 171 D, tel 17 84 12, Else-Marie Hedberg, 174 A Lena Josefsson 171 G (sammankallande) 073-0612049, Karin Lidén, 176 A

Stugvärdar

Tina Edin, 176 K, 77 68 10, Gerd Nyström, 171 D, tel 17 84 12

IT-grupp

Kurt Pudas, 183 C, tel 070-6593030 (sammankallande) Erik Fredriksson, 181 L, tel 18 39 12 Tina Edin, 176 K, 77 68 10

Utemiljögruppen

Lennart Stenlund, 171 F Kerstin Lindberg, 180 H, Gudrun Lundqvist 182 C, Mona Jonsson 174F

Utskriftvänlig version