!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelsen 2016-2017

 

Uppdrag Namn Adress Telefon
Ordförande Kurt Pudas 183 C 070-6593030
Sekreterare Christina Edin 176 K 070-5080222
Vice ordförande Gudrun Lundqvist 182 C 070-2451388
HSB:s representant Agneta Andersson - 070-7105723
Vice sekreterare Anna-Rella Sergel 172 H 070-6235321
Ledamot Malin Isaksson 177 F 072-7354321
Suppleant Samuel Holmlund 176 C 070-2165466
 Suppleant Erik Fredriksson 181 L 072-0014526
Vicevärd/adjungerad i styrelsen Jerker Thorpsten 180 B 070-2770707

Mail till styrelsen går via vicevärden vicevard180@gmail.com